Rinalds Uzkalns

Fizinio asmens nemokumas – tai tokia būklė, kai jam nepavyksta įvykdyti vienos ar kelių kredito sutarčių sąlygų, nevykdomi įsipareigojimai kreditoriams, mokėjimo terminai ir jų partęsimai yra pasibaigę, o bendras įsiskolinimas viršija 25.000 Lt. Asmens bankrotas yra toks procesas, kurio metu skolininkas, kuris nebepajėgia grąžinti kredito, gali jo "atsikratyti", skelbdamas bankrotą.

Lietuvoje galimybė skelbti fizinio asmens bankrotą atsirado visai neseniai. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo priimtas Fizinių asmenų bankroto įstatymas įsigaliojo nuo 2013 m. pavasario. Per 2013 metus jau iškelta daugiau kaip 100 fizinių asmenų bankroto bylų.

Kokiu atveju fizinis asmuo gali skelbti bankrotą?

Kaip minėta anksčiau, fizinis asmuo gali skelbti bankrotą tuo atveju, kai jis nebegali įvykdyti įsipareigojimų kreditoriams, paskolos terminai yra pasibaigę ir nebegali būti pratęsti, o įsiskolinimų suma viršija 25.000 Lt. Toks asmuo gali kreiptis į teismą, kad šis jam iškeltų bankroto bylą. Jei priimama nutartis iškelti bankroto bylą, teismas fiziniam asmeniui paskiria bankroto administratorių. Šis asmuo vertina skolininko finansinę būklę, nusprendžiama, ar asmuo gali bankrutuoti, ar ne. Jeigu teismas priima sprendimą, kad asmuo bankrutuoti gali, žmogus turi parengti savo bankroto planą. Plane turi būti numatyta, kaip bus grąžinamos visos skolos kreditoriams ir per kokį laikotarpį tai bus padaryta. Įsiskolinimai trukti būti likviduoti per ne ilgesnį nei penkerių metų laikotarpį. Šį procesą prižiūri bankroto administratorius.

Kokiais atvejais negalima inicijuoti bankroto bylos?

Gali atrodyti, kad kiekvienas asmuo, turintis didelę skolą, gali inicijuoti bankroto bylą, tačiau taikomi tam tikri apribojimai, dėl kurių asmeniui gali nebūti leista pradėti bankroto proceso. Teismas gali atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu norintis bankrutuoti asmuo atitinka bent viena iš žemiau pateiktų sąlygų:

 • Bendra asmens skola yra mažesnė nei 25.000 Lt.

 • Jei paaiškėja, kad fizinis asmuo per 3 metus iki bankroto bylos priėmimo teisme nusižengė LR Civilinio kodekso Nesąžiningumo prezumpcijos straipsniui ir sudarė sandorį, kuris pažeidė kreditoriaus interesus. Taip pat bankroto byla gali būti atmesta, jei nustatyta kitų pažeidimų ir atliktų veiksmų, kurie yra laikomi nesąžiningais.

 • Jei nemokumo, kuris atsirado dėl žmogaus žalingų įpročių (alkoholizmo, narkomanijos, azartinių lošimų ir kt.).

 • Jei paaiškėja, kad fizinis asmuo yra nubaustas už kreditinį sukčiavimą, jo, kaip skolininko nesąžiningumą, jei nustatytas nusikalstamas bankrotas, jei asmuo nusikalstamu būdu legalizavo įgytus pinigus ar turtą, apgaulingai ar aplaidžiai tvarkė apskaitą. Šis punktas galioja tuo atveju, jeigu dėl anksčiau minėtų LR Baudžiamojo kodekso pažeidimų asmuo tapo nemokus ir jo teistumas nėra išnykęs.

 • Jei nuo fizinio asmens yra bankrutavęs anksčiau ir nuo proceso nutraukimo ar nuo bankroto pabaigos nėra praėję 10 metų.

 • Jei paaiškėja, kad norinčiam bankrutuoti žmogui yra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens bankroto byla.

Kokios yra bankroto proceso išlaidos?

Fizinio asmens bankrotas nėra pigi procedūra. Bankroto proceso išlaidas sudaro:

 • Išlaidos, susijusios su fizinio asmens turimo turto saugojimu ir pardavimu;

 • Komunikavimo išlaidos (pvz.: pašto, telefono, kanceliarinės, transporto išlaidos);

 • Asmens gautų lėšų apskaitos išlaidos;

 • Teisinės išlaidos;

 • Administratoriaus atlyginimas;

 • Kitos išlaidos.

Administravimo išlaidų sąmata yra tvirtinama ir keičiama surengus kreditorių susirinkimą. Paskirtojo bankroto administratoriaus atlyginimas nuo bankroto bylos iškėlimo nutarties dienos iki bankroto plano patvirtinimo dienos negali būti didesnis nei 3.000 Lt. Bankroto administravimo išlaidoms neturėtų sudaryti daugiau kaip 15 % lėšų, kurios yra gautos pardavus fizinio asmens įkeistą turtą. Visos su bankroto procesu susijusios išlaidos turi būti apmokėtos iš fizinio asmens visų rūšių lėšų ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

Kokia yra bankroto proceso eiga?

Asmuo, kuris nusprendė bankrutuoti, iš pradžių turi pateikti prašymą ir visus reikalingus dokumentus teismui. Teismas nutartimi išsprendžia klausimą dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą. Nutartis nepriimti nagrinėti pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto gali būti skundžiama. Svarbu įrodyti teismui, kad asmuo pajėgs apmokėti būtinas išlaidas, susijusias su bankroto bylos iškėlimu. Jei dokumentai parengti teisingai ir asmuo atitinka visus bankroto kriterijus, teismas priima sprendimą ir patvirtina bankrotą. Dauguma žmonių mano, kad šis procesas gali užtrukti ne vieną mėnesį, tačiau informaciją apie priimtą pareiškimą iškelti fizinio asmens bankroto bylą, taip pat informaciją apie tokios bylos atmetimą teismas privalo paskelbti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po bankroto bylos priėmimo ar atmetimo.

Tuo atveju, kai teismo sprendimas yra teigiamas, fiziniam asmeniui yra paskiriamas bankroto administratorius, kuris vykdo asmens turimo turto realizavimą, bendrauja su kreditoriais, atlieka visų dokumentų valdymą. Bankroto procesas yra kompleksinis, todėl nepatyrusiems asmenims visų pirma reikėtų pasikonsultuoti su finansų specialistais ir suprasti laukiamus bankroto rezultatus kiekvienu konkrečiu atveju. Jei viskas vyksta sklandžiai, žmogus po kelerių metų išsilaisvina nuo paskolų naštos ir gali pradėti naują gyvenimą.

Kokie yra bankroto proceso privalumai?

Bankroto proceso metu fizinis asmuo gali atsikratyti esamų skolų naštos arbajei skolininkas yra nemokus, paskola anuliuojama. Bankroto proceso metu bankrutuojančio žmogaus turtas yra parduodamas ir taip padengiama dalis įsiskolinimo. Taip pat visą bankroto laikotarpį žmogus kas mėnesį moka apie trečdalį savo mėnesinių pajamų. Jeigu asmuo turi didelių įsiskolinimų, kurių grąžinti nepajėgia, ir jei jo turimo turto vertė yra mažesnė už bendrą skolą, bankroto procesui pasibaigus likusi skolos suma yra anuliuojama ir jos grąžinti nebereikia. Taigi, per 2-4 metus nuo bankroto bylos pradžios žmogus lieka be skolų ir gali pradėti naują finansinį gyvenimą.

Kokie yra bankroto proceso trūkumai?

Asmeniui bankrutavus, per ateinančius 10 metų jis negali pradėti naujo bankroto proceso. Tai reiškia, kad asmuo turės elgtis atsakingai ir vengti situacijų, kurios vestų prie bankroto. Fiziniam asmeniui paskelbus bankrotą jam bus daug sunkiau gauti naujas paskolas, nes kreditoriai nepasitiki ir vengia tokių klientų. Iš pradžių asmuo gali bandyti imti mažas paskolas ir įrodyti savo mokumo galimybes, t.y. kad jie gali grąžinti paskolą laiku ir iki galo.

Bankroto proceso metu už visus Jūsų atliekamus finansinius sandorius, didesnius nei mėnesio alga, naujus kreditus, bus atsakingas priskirtas bankroto administratoriaus. Tai reiškia, kad Jūsų finansinė veikla bus apribota 2-4 metus.

Visas fiziniam asmeniui priklausantis turtas (automobilis, nekilnojamasis turtas ir kt.) bankroto proceso metu parduodamas aukcione. Surinkti pinigai yra panaudojami turimiems įsiskolinimams padengti. Nors tokiu būdu asmuo gali prarasti būstą, tačiau šis veiksmas vis tiek išlieka naudingesnis skolininkui nei ilgalaikiai nesutarimai ir kovos su kreditoriais dėl skolos grąžinimo.