Rinalds Uzkalns

Vis dažniau siekiant išspręsti trumpalaikes finansines problemas žmonės naudojasi greitąsias paskolas teikiančių įmonių paslaugomis. Suprantama, kad prieš skolinantis reikėtų įvertinti paskolos grąžinimo galimybes. Imdami greituosius kreditus žmonės ne visada apgalvoja pasekmes, kurios gali grėsti, jeigu kreditą imantis asmuo dėl nenumatytų aplinkybių nesugeba grąžinti paskolos.

Kas atsitinka, jei paskola grąžinama laiku? Kas atsitinka, jei įvyksta priešingai ir paskola negrąžinama laiku? Ką reiškia kredito perleidimas? Kodėl tam tikrą laiką negrąžinus paskolos reikalavimą ją grąžinti pateikia kita bendrovė, o ne ta, iš kurios buvo skolintasi? Atsakymus į šiuos ir daugiau klausimų, susijusių su greitosiomis paskolomis ir jų grąžinimu rasite šiame straipsnyje.

Kas atsitinka jei paskola grąžinama laiku?

Jei paskola grąžinama laiku, tai leidžia vartotojui skolintis vėl ar nutraukti konkrečios sutarties įsipareigojimus grąžinus paskolą. Greitąsias paskolas teikiančios bendrovės kliento iš savo duomenų bazės neištrina ir neblokuoja tol, kol klientas nepateikia prašymo to padaryti. Skolinimo įmonės ir toliau gali informuoti savo klientus apie naujienas ir skolinimosi galimybes. Toks, klientui siūlomas sandoris gali būti jam gana naudingas, tačiau dažniausiai siūloma skolintis pinigų suma neviršija tos, kuri jau buvo pasiskolinta anksčiau.

Kas atsitiks, jei paskolos grąžinimas bus atidėtas?

Jei mokėjimai už paskolą nėra atliekami laiku, tokiu atveju už kiekvieną vėlavimo dieną yra skaičiuojami delspinigiai, kurie yra apskaičiuojami remiantis pagrindine paskolos suma ir mokesčiais. Įsipareigojimų neįvykdymo rodiklių normos tarp paskolas teikiančių bendrovių yra skirtingos. Pavyzdžiui bendrovėje Credit24.html">Credit24 laiku negrąžinus paskolos ar jos dalies, skaičiuojamos 5 proc. mėnesinės palūkanos už piniginių prievolių termino praleidimą ir siunčiami priminimai. Bendrovėse SmsPinigai, EcoCredit, Moment Credit klientui uždelsus sumokėti bet kurį kreditavimo sutartyje nustatytą mokėjimą, klientas įsipareigoja mokėti kreditoriui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną kalendorinę dieną. SMSCredit ir Vivus bendrovės prievolių normų viešai neskelbia. Jos nurodomos tik sudarant sutartį su bendrove. Taigi negrąžinus paskolos laiku, grąžintina pinigų suma kiekvieną dieną vis didėja.

Ką reiškia patekti į užburtą ratą ir kaip tai atsitinka?

Suprantama, kad visos paimtos paskolos turi būti grąžintos. Tačiau išleisti tik darbo užmokestį ir išleisti darbo užmokestį kartu su pasiskolintais pinigais yra du skirtingi dalykai. Apie būtinybę grąžinti kreditą dažnai užmirštama. Jei žmogui ir pavyksta grąžinti paskolą laiku, dažniausiai mėnesio pabaigoje jam gali vėl pritrūkti pinigų patiriamoms išlaidoms padengti ir tenka vėl skolintis. Kai klientas supranta, kad einamąjį mėnesį bus nepajėgus grąžinti paskolą, kuri buvo paimta, pagrindinis skolintojo siūlymas yra paskolos grąžinimo atidėjimas. Užburtas ratas prasideda tuomet, kaip skolininkas pakartotinai atideda visos paskolos grąžinimą. Greitųjų kreditų bendrovės taiko nuo 0,2 proc. iki 2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną dieną, kai vartotojas praleidžia mokėjimo terminą. Tai sudaro nuo 72 iki net 730 proc. metinių delspinigių.

Kas atsitinka, jei klientas nesugeba grąžinti paskolos ilgesnį laiką?

Kaip minėta anksčiau, negrąžinus paskolos už kiekvieną dieną yra taikomos baudos ir palūkanos didėja. Jei vėluojama grąžinti paskolą daugiau kaip 30 dienų, dėl kredito sutarties sąlygų nesilaikymo byla nukreipiama į vidaus apskaitos skyrių ir tolimesni klausimai yra sprendžiami klientui tiesiogiai bendraujant su šio skyriaus specialistais. Jei neatrandamas bendras, abiems pusėms priimtinas sprendimas dėl paskolos grąžinimo, byla yra perduodama į išorinę skolų išieškojimo įmonę ar į teismą.

Kodėl skolas išieškančios įmonės yra suinteresuotos atgauti kiekvieną kreditą?

Atsakymas į šį klausimą yra paprastas. Tai yra puiki galimybė užsidirbti tiek kreditoriui, tiek skolų išieškotojui. Tam, kad būtų atgauta paskola ar jos dalis, kreditorius samdo skolas išieškančią įmonę, kuri perima tiesioginį bendravimą su klientu. Suteikdama šiuos įgaliojimus kreditą išdavusi bendrovė taip pat įsipareigoja skolas išieškančiai įmonei sumokėti tam tikrą atlygį už faktiškai išieškotą paskolos ar palūkanų sumą.Kaip pavyzdys galėtų būti įmonė UAB Gelvora, kuri yra viena iš Lietuvos skolų išieškojimo rinkos lyderių. Kreditų valdymo praktika rodo, kad net iki 85% skolų galima išieškoti iki teismo. Daugumą skolų įmonė stengiasi išieškoti kompromisų keliu ir efektyviomis derybomis.

Galėtų kilti klausimas, kodėl paskolas teikiančios bendrovės kreipiasi į kitas įmones dėl skolų išieškojimo ir ar tai apsimoka? Skolų problemas patikėjus spręsti trečiajai šaliai įmonė daugeliu atvejų išsaugo gerus santykius su klientais ir gali skirti visą savo laiką tiesioginei veiklai. Taip pat tokiu būdu efektyviau atgaunama paskola ar jos dalis. Jei paskola vis dėlto neatgaunama ikiteisminiu būdu, įsiskolinusio asmens byla yra perduodama teismui, o asmuo įtraukiamas į skolininkų registrą. Šias funkcijas taip pat vykdo paskolas išieškančios bendrovės.

Kas yra skolininkų registras arba skolininkų "juodasis sąrašas"?

Skolininkų įrašų visumą galima suskirstyti į dvi dalis - valstybinius registrus ir įsteigtas privačias skolininkų duomenų bazes. Valstybinių registrų pavyzdžiais galėtų būti "Greitųjų vartojimo kreditų biuro" duomenų bazė, Lietuvos Respublikos hipotekos registras. Privačių kompanijų teikiančių informaciją apie skolininkus pavyzdžiai - CreditInfo, CreditReform, Gelvora, Infodebt ir kt.

Kredito informacija yra saugojama neribotą laiką. Kreidto įsipareigojimus gali pažeisti ne tik fiziniai asmenys, bet ir įmonės. Būdų ir priežasčių, dėl kurių yra pažeidžiamos kredito sutarties sąlygos, yra įvairių, tačiau visi skolininkai yra neįvykdę tam tikro sutartinio įsipareigojimo, pavyzdžiu, neapmokėta sąskaita, nuomos mokestis, paskolos mėnesinė įmoka, pavėluotas greitosios paskolos mokėjimas ir t.t. Tokiais atvejais formuojami kredito sąlygų nesilaikymo įrašai, o vėluojant atsiskaityti ilgesnį laiką taikomi delspinigiai ar baudos.

Priklausomai nuo jūsų kredito istorijos, paskola gali būti suteikta arba ne. Jei asmuo anksčiau buvo įtrauktas į "juodąjį skolininkų sąrašą", tai gali tapti rimtu pagrindu skolinančiai įmonei nesudaryti sutarties su tokiu klientu ir nesuteikti paskolos, kadangi toks įrašas kredito istorijoje leidžia abejoti dėl kliento mokumo ir atsakingo skolinimosi. Taigi "dėmės" kredito istorijoje gali apriboti ne tik skolinimosi, bet ir daiktų įsigijimo lizingu ar nuomos galimybes ateityje.

Kokia yra vartojimo paskolų, grąžinimo pradelsimo ir paskolų susigrąžinimo statistika?

Skolų išieškojimo įmonės ir kreditus suteikiančios bendrovės stengiasi nuolat bendradarbiauti taigi išieškančių bendrovių uždarbio pagrindinis objektas yra skolininkas, o ne kreditorius. Statistika, kiek paskolų ir už kokią sumą yra nuperkama per metus, nėra skelbiama.

Lietuvos banko duomenimis 2013 m. gruodžio 31 d. į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą buvo įrašyta 60 įmonių (ne kredito įstaigų), turinčių teisę teikti vartojimo kreditus. Šios bendrovės 2013 m. pabaigoje buvo suteikusios 722 tūkst. vartojimo kreditų – 17,19 proc. daugiau nei 2012 m. pabaigoje. Vartojimo kredito gavėjams išmokėtų kreditų suma 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 002,71 mln. Lt, palyginti su ankstesnių metų pabaiga, kreditų portfelis išaugo 16,67 proc. Taigi kiekvienas Lietuvos gyventojas per 2013 m. pasiskolino vidutiniškai apie 340 Lt.

Pradelstų mokėti paskolų dalis sparčiai auga: vartojimo kredito gavėjų įsiskolinimų, kai mokėjimas buvo pradelstas ilgiau kaip 90 dienų iš eilės, skaičius 2013 m. išaugo 46,51 proc. ir metų pabaigoje sudarė 156,32 tūkst., o suma (įskaitant delspinigius, netesybas ir kitas pagal sutartis mokėtinas sumas) padidėjo nuo 196,26 mln. iki 279,44 mln. Lt, arba 42,39 proc. Dažniausiai vėluojama vykdyti įsipareigojimus pagal didesnių nei 1 000 Lt vartojimo kreditų sutartis ir mažųjų vartojimo kreditų sutartis. Augant įsiskolinimams, auga ir paskolas išieškančių ar perkančių įmonių pelnas. Skolų išieškojimo UAB „Gelvora“ pajamos per pirmąjį 2013 m. metų pusmetį ūgtelėjo 30%, iki 9,2 mln. Lt. Metinis įmonės pajamų augimas 2012 m. siekė 85%. Kitos skolų išieškojimo įmonės Lindorff Oy filailo Lietuvoje pajamos 2012 m. siekė daugiau nei 6 mln. Lt

Kokios yra vartotojų teisės?

Žinoma, besiskolinančiam asmeniui naudingiausia grąžinti kreditą laiku, kad nebūtų skaičiuojami delspinigiai, sugadinta kredito istorija, taip pat siekiant išvengti ginčų su kreditoriais ir skolų išieškotojais. Kai taip nenutinka, greitųjų kreditų bendrovės ir skolų išieškotojai toliau aktyviai bendradarbiauja ir uždirba iš savo klientų. Taip yra dėl to, kad skolininkai ne visada supranta savo teises ir pareigas, negebėdami išmokėti paskolos jaučiasi pakliuvę į kreditorių ir skolų išieškotojų spąstus, nežino nei kam, nei kiek tiksliai turi būti sumokėta. Neatsakingai skolindamiesi asmenys vėliau stebisi neproporcingai išaugusiomis palūkanomis ir grąžintina suma.

Nuo 2012 m. ginčus tarp vartotojų ir finansų rinkos dalyvių nagrinėjantis Lietuvos bankas 2013 m. gavo 670 kreipimųsi dėl ginčų. Ginčai su kitais rinkos dalyviais (vartojimo kredito davėjais, kredito unijomis, valdymo įmonėmis ir kt.) sudarė 8,8 %. Ginčuose su kitais finansų rinkos dalyviais absoliučią daugumą sudarė ginčai su vartojimo kredito davėjais – 75 proc.

Vertinant Lietuvos banko priimtus sprendimus dėl ginčų esmės, matyti, kad vartotojo naudai priimtų sprendimų buvo beveik trečdalis (28 %). Kitais atvejais (72 %) vartotojų reikalavimai finansų rinkos dalyvių atžvilgiu buvo atmesti kaip nepagrįsti. Dažniausios sprendimų, kai vartotojų reikalavimai buvo atmesti, priežastys yra tos, kad vartotojai yra nesusipažinę su sutarties sąlygomis, neteisingai jas interpretuoja, klaidingai suvokia aplinkybes ar faktus, rečiau – piktnaudžiavimas.