Rinalds Uzkalns

Jei kada nors esate pasinaudoję greituoju kreditu, greičiausiai Jums iškilo klausimas, kas vyksta iki to momento, kol Jūsų pateikta paraiška yra patvirtinama. Šiuo straipsniu Jums parodysime, kokie klientui nematomi procesai vyksta tas kelias minutes, per kurias skolintojas patvirtina paraišką paskolai gauti ir kredito pinigų suma yra pervedama į kliento sąskaitą.

Kokia yra kredito suteikimo schema?

Žemiau pateiktoje schemoje yra nurodyti pagrindiniai žingsniai, kuriuos turi atlikti klientas, kreipdamasis į vartojimo finansavimo paslaugų bendrovę ir norėdamas gauti greitąjį kreditą.

 

Kokius kriterijus turi atitikti kredito gavėjas?

Lietuvoje greituosius kreditus teikiančių įmonių reikalavimai klientams yra gana panašūs. Asmuo, norintis gauti greitąją paskolą bendrovėse Credit24.html">Credit24, SMSCredit, Vivus, EcoCredit, Moment Credit ir kt. turi būti Lietuvos pilietis ar rezidentas, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvoje ir ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus. Taip pat potencialus klientas turi turėti asmeninę sąskaitą viename iš Lietuvoje veikiančių bankų bei aktyvų mobiliojo telefono numerį, kuriuo būtų galima susisiekti su klientu ar atlikti kitus, su kreditu susijusius veiksmus (pvz.: informuoti klientą SMS žinute apie kredito suteikimą/nesuteikimą). Asmenys, norintys gauti kreditą, taip pat privalo užsiregistruoti bendrovės tinklalapyje, kuriame pateikia paraišką kreditui gauti ir laukia jos patvirtinimo.

Pagal kokią schemą veikia greitąsias paskolas teikiančios bendrovės?

Paraiškų vertinimas vyksta tik rankiniu būdu. Kiekviena kreditus teikianti įmonė turi savo paraiškų vertinimo politiką. Įvertinimą ir sprendimą, dėl paskolos suteikimo, gali atlikti kredito administratoriai ar kredito suteikimo komitetai, tačiau pagrindinė schema, pagal kurią vykdomas klientų duomenų patikrinimas, visose įmonėse yra panaši.

Informacijos pateikiamas klientui, kodėl buvo atsisakyta suteikti paskolą, tarp kredito įmonių yra gana panašus:

  • Credit24.lt: „Pagal sutarties 2.2 punktą, pareiškėjui patvirtinus paskolos paraišką, paskolos davėjas atlieka paskolos paraiškos analizę ir išsiunčia pareiškėjo nurodytu mobiliojo telefono numeriu SMS žinutę, kuria informuoja pareiškėją apie tai, kokį sprendimą – sudaryti sutartį ar jos nesudaryti – priėmė paskolos davėjas. SMS žinute pareiškėjas taip pat yra informuojamas apie klaidas, kurios buvo padarytos pateikiant paskolos paraišką paskolos davėjui.“

  • Vivus.lt: „Pagal sutarties 2.7 punktą, jei paraiška yra atmetama dėl mokumo patikrinimo metu gautų rezultatų, kredito davėjas apie tai informuoja kredito gavėją ir nurodo informaciją apie duomenų bazes, kuriose atliktas jo mokumo patikrinimas.“

  • Momentcredit.lt: „Remiantis sutarties punktu 4.2.5 klientas turi teisę atmetus kliento prašymą gauti kreditą remiantis mokumo patikrinimo duomenų bazėse rezultatais, gauti informaciją apie tokią duomenų bazę ir iš jos gautus rezultatus.“